torsdag 17 januari 2013

Angeläget

Den 6:e mars finns möjlighet att läsa på och informera sig i ett angeläget ämne, då gör GT/Expressen/Kvällsposten en bilaga med namnet "Dina tänder".

Det blir reportage om tänder, mun/tandhygien, tandbehandlingar och annonser.

onsdag 2 januari 2013

Nytt om tandblekning

Nya regler för tandblekning gäller från den 31 oktober 2012 till följd av ett nytt EU-direktiv. Det är viktigt att du känner till det ändrade regelsystemet. Här följer ett utdrag av bestämmelserna.


För blekning med tandblekningsprodukt som innehåller eller frigör mer än 0.1% men högst 6% väteperoxid gäller följande:
  • Produkterna får användas för tandblekning på klinik först efter undersökning av tandläkare. Tandläkaren ska säkerställa att det inte föreligger några riskfaktorer eller munsjukdomar som utgör kontraindikationer för tandblekning.
  • Därefter ska den första behandlingen med tandblekningsprodukt i varje behandlingsomgång utföras av tandläkare. Om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras kan blekningsbehandlingen utföras av annan än tandläkare under förutsättning att behandlingen sker under direkt överinseende av en tandläkare.
  • Efter den första behandlingen kan resterande mängd av tandblekningsprodukten lämnas ut till konsumenten/patienten som själv får slutföra behandlingen hemma.
  • Tandläkaren ansvarar för att konsumenten/patienten inte använder tandblekningsprodukten längre tid eller oftare än vad den är avsedd för.
  • Om konsumenten/patienten därefter vill genomgå ny tandblekningsbehandling betraktas detta som en ny behandlingsomgång. Blekningen ska då föregås av en tandläkarundersökning och den första behandlingen ska ske av tandläkare eller under direkt överinseende av en tandläkare. Först därefter kan tandblekningsprodukt lämnas ut för att konsumenten/patienten ska avsluta behandlingen hemma.
För dig som vill veta mer klicka här.

Counter Stats

buy property Counter