torsdag 25 oktober 2012

Quick Response

En QR-kod är en tvådimensionell streckkod som utvecklades av det japanska företaget Denso 1994.

De är en vidareutveckling av EAN-koder och är mycket vanliga i Japan.
QR-koder har på senare tid blivit allt vanligare i övriga delar av världen, bland annat för att olika former av streckkodsläsare finns tillgängliga eller färdigt installerade som applikationer till de flesta smartphones.
Statistik från Google Trender visar att sökning efter QR-koder har ökat signifikant sedan slutet 2009. 

Enligt en kanadensisk undersökning växer användningen av QR-koder mycket snabbt i Nordamerika. Några svenska experter tror att denna trend även gäller i Sverige, andra tror att det verkliga genombrottet nog dröjer ytterligare ett par år.

Counter Stats

buy property Counter